ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням біржового комітету ТБ «СУРЕНЖ»

Протокол № 37 від 03 жовтня 2017 року

 

РЕГЛАМЕНТ
проведення відкритих електронно-голосових біржових торгів
з продажу необробленої деревини на ТБ «СУРЕНЖ».

 

1.Загальні положення та терміни:

електронно-голосові біржові торги (надалі електронні торги) – біржові торги, що здійснюються за допомогою спеціалізованого програмного комплексу електронних біржових торгів ТБ «СУРЕНЖ», за участю суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які бажають придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов торгів від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство та обов’язково пройшли навчання в програмному комплексі електронних торгів на базі ТБ «СУРЕНЖ»;

програмно-технічний комплекс електронних торгів (надалі ПТК) – сайт в мережі Інтернет разом із сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення і спеціалізованого програмного забезпечення, що забезпечує можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів;

необроблена деревина – деревні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання та переробки.

організатор біржових торгів – біржа, з якою продавцем укладено договір про проведення торгів з продажу необробленої деревини;

учасники аукціону – продавець та покупець, які зареєстровані для участі в аукціоні/торгах з продажу необробленої деревини;

покупець – суб’єкт господарської діяльності незалежно від форми власності, резидент України, який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство, який членом Товарної біржі «СУРЕНЖ» на умовах визначених біржовим комітетом та зареєстрований для участі в аукціоні/торгах;

продавець – постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України в порядку, установленому законодавством, який є членом Товарної біржі «СУРЕНЖ» » на умовах визначених біржовим комітетом та зареєстрований для участі в аукціоні/торгах;

пропозиція з продажу необробленої деревини – документ, що надсилається біржі продавцем, у якому зазначаються кількість необробленої деревини, її якісні характеристики, умови поставки та мінімальна ціна. Строк дії пропозиції – протягом біржової сесії;

лот – партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно чинних державних стандартів, що пропонується для продажу на біржових торгах;

біржова сесія – кількість днів, протягом яких проводяться електронні торги;

гарантійний внесок – внесена учасником сума у розмірі 2% від замовленої кількості лотів з метою запобігання відмови від замовлених лотів, забезпечення дотримання учасником положень цього Регламенту та своєчасної сплати сум біржової винагороди та членського внеску;

картка-ідентифікатор – персонально присвоєний номер учасника аукціону, за допомогою якого учасник здійснює конкурентний торг.

квиток відвідувача – це документ, який надає право конкретній особі бути присутньою в аукціонній залі під час проведення аукціону/торгів. Квиток видається на одну біржову сесію та після оплати реєстраційного внеску.

крок аукціону/торгів – мінімально можлива зміна ціни кубічного метра необробленої деревини, яка визначається відповідно до виду продукції і породи деревини.

підозра відносно штучного зриву аукціону/торгів – загроза зі сторони учасників та інших осіб щодо здійснення протиправних дій, спрямованих на перешкоджання проведення аукціону/торгів, порушення громадського порядку, прав та інтересів інших учасників аукціону. Зокрема ознаками щодо зриву аукціону/торгів є: наявність (вогнепальної, травматичної, холодної, спортивної) в учасників аукціону/торгів під час проведення аукціону/торгів, зухвала та аморальна поведінка учасника, що перешкоджає організації та проведенню аукціону/торгів, нецензурна лайка, погрози, образи щодо інших учасників аукціону/торгів, ліцитатора та працівників Товарної біржі «СУРЕНЖ».

провокативні дії – це умисні дії учасника/учасників аукціону/торгів та інших осіб спрямовані на порушення прав та інтересів інших присутніх учасників аукціону, що можуть виражатися у формі зухвалої, грубої, аморальної поведінки учасника/ учасників, що перешкоджає проведення торгів/аукціону та порушує громадський порядок в біржовій залі.

штрафна санкція – міра відповідальності учасника аукціону, яка застосовується до учасника/учасників аукціону/торгів за порушення положень цього Регламенту у вигляді зарахування гарантійного внеску повністю чи частково в якості штрафу та/або позбавлення такого учасника брати участь в поточному аукціоні/торгах або у всіх наступних аукціонах/ торгах.

штучний зрив аукціону/торгів – провокативні дії, що вчинені учасником/учасниками аукціону/торгів з метою порушити порядок проведення аукціону/торгів визначений положеннями цього регламенту, що призвели до неможливості подальшого проведення аукціону/торгів. Даний Регламент діє з обов’язковим застосуванням положень Регламенту організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, який є пріоритетним у випадку наявності суперечностей та розбіжностей.

1.1. Цей Регламент регулює порядок організації та проведення електронно-голосових біржових торгів з продажу необробленої деревини, що не була реалізована на щоквартальних аукціонах з продажу необробленої деревини також, що надійде від непланових рубок, формування і оздоровлення лісів та невибраної деревини з вини споживачів.

1.2. Електронні торги з продажу необробленої деревини проводяться у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товарну біржу», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації, вимоги до участі та механізму проведення тих чи інших аукціонів, торгів в електронній та електронно-публічній формі.

1.3. Внесення змін (доповнень) до Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться Біржею в односторонньому порядку. Інформація про внесення змін та (або) доповнень до Регламенту здійснюється шляхом обов’язкового розміщення зазначених змін і (або) доповнень на офіційному сайті Біржі – http://www.ex-polissya.com.ua/.

1.4. Всі учасники електронних торгів повністю і безумовно приймають умови, вимоги та процедури, які визначаються цим Регламентом, включаючи додатки до нього, в редакції, що є чинними на момент подання заяви на реєстрацію. Також приймають зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту, і зобов’язуються самостійно ознайомлюватися зі змінами (доповненнями) Регламенту.

  1. Права та обов’язки сторін

2.1. Товарна біржа «СУРЕНЖ» (надалі – біржа) не несе відповідальності перед будь-якими особами в наслідок протиправного використання ідентифікаційних даних для входу в електронну систему третіми особами.

2.2. Учасники електронних торгів надають дозвіл на проведення аудіо та відеозапису проведення електронних торгів, а також запису текстової інформації з чату програмно-технічного комплексу (надалі – ПТК) Біржі.

2.3. Учасник електронних торгів повинен, негайно повідомляти Біржу про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню програмно-технічного комплексу Біржі.

2.4. Учасникам електронних торгів забороняється:

– допускати до робочого місця під час проведення торгів сторонніх осіб;

– розкривати, та/або відтворювати, та/або розповсюджувати будь-яку інформацію, пов’язану з роботою ПТК, що становить комерційну таємницю;

– заборонено спроби підключення до ПТК електронних торгів з використанням чужого логіну, а також спроби отримання інформації, що не стосуються безпосередньо учасника торгів;

– заборонено несанкціоновані спроби зміни стандартної роботи ПТК електронних торгів та інші дії, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі програми електронних торгів.

2.5. У разі порушення учасником електронних торгів даного Регламенту або у разі спроб несанкціонованого доступу чи інших спроб порушити або дискредитувати роботу біржа має право припинити або обмежити (повністю або частково) доступ учасника до ПТК електронних торгів. Відновлення доступу до ПТК електронних торгів здійснюється тільки після врегулювання ситуації, що склалася, або усунення технічних збоїв зі сторони учасника торгів.

  1. Вимоги до автоматизованого робочого місця для роботи на ПТК.

3.1. Виробник програмного забезпечення гарантує безперебійну роботу електронних торгів за умови використання сучасної комп’ютерної техніки достатньої потужності, обладнаного відеокамерою та мікрофоном, з підключенням до мережі Інтернет на швидкості 1 Мбіт і більше. При швидкості від 500 Кбіт до 1 Мбіт стабільна передача відео та звуку не гарантується, при швидкості менше 500 Кбіт рекомендовано використовувати чат.

3.2. Для оптимальної роботи в програмно-технічному комплексі рекомендовано використовувати на комп’ютерах браузери Mozilla Firefox, Opera та Google Chrome, з обов’язковим дозволом для роботи плагіна Flash Player;

3.3. При роботі на планшетах та смартфонах – браузер Puffin. Для інших браузерів необхідно включити підтримку Flash Player.

3.4. Електронні торги проводяться в часовому поясі, що відповідає київському часу.

  1. Порядок реєстрації на електронному майданчику.

4.1. Для участі в електронних торгах, суб’єкти господарської діяльності мають обов’язково пройти навчання в програмному комплексі електронних торгів на базі ТБ «СУРЕНЖ».

4.2. До електронних торгів допускаються лише зареєстровані учасники.

4.3. Для реєстрації в ПТК електронних торгів Біржі юридична особа, фізична особа – підприємець чи фізична особа направляє Оператору Біржі, на електронну адресу Біржі expolissya@gmail.com, наступні документи та відомості:

– заповнену належним чином заяву на реєстрацію, із зазначенням детальної інформації про суб’єкт господарської діяльності;

– відскановані копії документів, згідно з переліком, вказані на сайті Біржі.
Документи відсилаються не пізніше як за один робочий день до проведення електронних торгів.

4.4. До участі в електронних біржових торгах в якості учасника – продавця/покупця, допускаються юридичні особи та фізичні особи-підприємці, акредитовані Біржею як тимчасові члени Біржі та постійні члени Біржі, прийняті у члени відповідно до Статуту Біржі за умови дотримання кваліфікаційних вимог до учасників біржових торгів.

4.5. Учасник сплачує гарантійний внесок у розмірі 2% від початкової вартості обсягу купівлі необробленої деревини зазначеного в його заявці (згідно аукціонного бюлетеня). Та реєстраційний внесок. Гарантійний внесок сплачується без урахування ПДВ.

4.6. У строк не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження документів та відомостей на реєстрацію Біржа зобов’язана прийняти рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації. учаснику може бути відмовлено в реєстрації у випадку неподання необхідних документів та відомостей, або у випадку, якщо подані учасником документи не відповідають встановленим до них вимогам або в них виявлено недостовірну інформацію чи подані відомості є недостовірними.

4.7. У разі прийняття рішення про реєстрацію, на вказану заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про реєстрацію з ідентифікаційними даними для входу в програмно-технічний комплекс. З моменту реєстрації юридичної особи, фізичної особи – підприємця, він набуває статусу учасника електронних торгів на одну біржову сесію. Учасник електронних торгів має підтвердити участь в електронних торгах здійснивши вхід до електронної площадки не пізніше ніж за одну годину до початку електронних торгів.

4.8. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації, на вказану адресу електронної пошти надсилається повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови та її обґрунтуванням. Після усунення зазначених підстав для відмови в реєстрації юридична особа, фізична особа – підприємець, фізична особа мають право повторно подати заяву на реєстрацію.

4.9. З моменту подання заяви на реєстрацію вважається, що особа ознайомилася з даним Регламентом та повністю погодилася з вимогами, передбаченими цим Регламентом.

4.10. Реєстрація особи може бути припинена або анульована Біржею у разі порушення зазначеною особою вимог цього Регламенту або порушення договірних зобов’язань, в такому випадку ця особа втрачає статус Користувача електронного майданчика.

4.11. Ідентифікаційні дані для доступу до ПТК електронних торгів є особистою та конфіденційною інформацією, не може передаватися третім особам. У разі втрати, розголошення, повторне присвоєння ідентифікаційних даних здійснюється на підставі письмової заяви у довільній формі, із значенням причини втрати або розголошення.

4.12. Керівник підприємства або фізична особа-підприємець надає біржі дані про особу, яка буде від імені підприємства або фізичної особи-підприємця брати участь в електронних торгах – ПІБ, обов’язково контактний телефон, фото. Сторонні особи до проведення електронних торгів не допускаються.

  1. Організація та проведення електронних торгів.

5.1. Електронні торги проводяться за рішенням біржового комітету, що приймається на підставі заявок від Замовників.

5.2. Біржа, не пізніше ніж за 1 (один день) оприлюднює інформацію про проведення електронних торгів на власній сторінці біржі в мережі Інтернет, і у разі необхідності у власному друкованому виданні “Поліські торги”.

5.3. Загальні умови та вимоги до проведення електронних торгів:

– нікому з учасників торгів не надаються переваги – остаточна ціна лоту формується вільно;

– якщо бажаючих придбати лот виявиться більше одного, між учасниками торгів проводиться конкурентний торг на збільшення ціни згідно встановленого кроку;

– хід торгів відображається відкрито (в режимі on-line);– по закінченню торгів по лоту визначається переможець, який дав максимальну ціну. В on-line трансляції відображається кінцева ціна і номер переможця.

5.4. Електронні торги розпочинаються з оголошення ведучим (ліцитатором), який призначається біржею, з оголошення умов проведення електронних торгів, правил поведінки, назви продавця, позиції бюлетеня, кількості лотів в позиції, переліку продукції, що входить в запропонований лот, її обсягу, початкової ціни лоту та кроку.

5.5. Учасник-покупець, який згоден придбати за такими умовами лот, підіймає свою картку, що підтверджує його готовність купити лот за оголошеною ціною. Учасник-покупець, який приймає участь в ПТК для підтвердження готовності купити лот за оголошеною ціною в «чаті» програмного комплексу електронних торгів ставить примітку «+» (плюс), та примітку «-» (мінус) при відсутності бажання купити цей лот.

Час на реакцію учасників електронних торгів на зміну ціни лоту встановлюється 30 секунд, у разі технічних проблем з трансляцією ходу торгів (втрата зв’язку, відмова техніки тощо) учасник торгів негайно телефонує адміністратору та повідомляє про проблему Учасник електронних торгів може запропонувати власну ціну на лот.

5.6. Якщо бажаючих придбати лот виявиться більше одного, між учасниками проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Учасник, який останнім запропонував найвищу ціну, вважається переможцем.

5.7. У разі виявлення необґрунтованого підвищення ціни, Продавець має право зняти зазначену позицію з торгу. Лот, що знято з торгу, виставляється в цей же день, при цьому два останніх учасника, які спричинили необґрунтоване зростання ціни, до торгу по цій позиції не допускаються.

5.8. Якщо лот залишився непридбаним, він знімається з електронних торгів або за пропозицією Продавця, вартість лота знижується, і він в цей же день виставляється на торги за новою ціною.

5.9. Під час проведення електронних торгів вся інформація про лот відображається на екрані. Дії ліцитатора транслюються через відеокамеру та мікрофон, дублюються повідомленнями в «чаті» електронної площадки. Дії учасників електронних торгів можуть транслюватись через відеозвʼязок, або мікрофон та обов’язково фіксуватись текстовими повідомленнями в «чаті».

5.10. У випадку штучного зриву торгів безпосередньо та/або шляхом провокативних дій зі сторони учасника (-ів) -покупця (-ів),покупець (-і) учасник (-і) автоматично втрачає право подальшої участі в проведенні електронних торгів протягом року.

5.11. Допуск преси до проведення торгів (біржової зали) дозволяється виключно за згодою біржового комітету. Під час проведення біржових торгів забороняється відео та аудіо запис зі сторони учасників біржових торгів та інших осіб (в т.ч. преси).

5.12. Особа, яка не являється учасником електронних торгів, однак має намір бути присутньою в аукціонній залі під час проведення аукціону/торгів в період біржової сесії, в час відведений для реєстрації учасників, звертається до Організатора аукціону/торгів з вимогою видати квиток-відвідувача.

5.13. Організатор електронних торгів видає квиток-відвідувача після оплати такою особою реєстраційного внеску за реєстрацію відвідувача. В квитку-відвідувача міститься інформативна пам’ятка про права та обов’язки відвідувача, час проведення торгів , П.І.Б. відвідувача. Квиток – відвідувача видається при пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт/водійське посвідчення/закордонний паспорт) та дійсний протягом однієї біржової сесії. При отриманні квитка-відвідувача, відвідувач приймає на себе зобов’язання неухильно дотримуватися та не порушувати положення цього Регламенту в тій же мірі, що й учасник електронних торгів. Вартість квитка відвідувача встановлюється рішенням біржового комітету.

  1. Порядок розрахунків та оформлення документів.

6.1. Весь пакет документів за результатами проведення електронних торгів видається переможцю, після сплати коштів за послуги Біржі.

6.2. На підставі одержаних свідоцтв учасники-переможці торгів зобов’язані укласти з продавцями необробленої деревини договори купівлі-продажу та зареєструвати їх на біржі.

Back to Top