Звернення щодо недопущення порушень під час проведення аукціонів з продажу необробленої деревини в електронній формі.

Звернення щодо недопущення порушень під час проведення аукціонів з продажу необробленої деревини в електронній формі.

ТАРАСУ КУТОВОМУ

Міністру аграрної політики та продовольства України

Вулиця Хрещатик, 24, місто Київ, 01001

 

ЮРІЮ ТЕРЕНТЬЄВУ

ГОЛОВІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

вулиця Митрополита Василя Липківського, 45, місто Київ, МСП-03680, 03035

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

 

Деревообробники України, що є постійними учасниками аукціонних торгів з продажу необробленої деревини по всій території України,

глибоко обуренні цинічним просуванням з боку Державного агентства лісових ресурсів України ідеї проведення щоквартальних аукціонів поза торгівельними залами товарних бірж у електронному вигляді (http://etp.agrex.gov.ua/) на базі самовільно розробленого не сертифікованого програмного забезпечення Аграрної біржі (м.Київ).

           На сьогодні йде масове лобіювання київськими чиновниками (через обласні управління лісового та мисливського господарства (Київське, Чернігівське, Кіровоградське, Сумське, Харківське, Луганське, Донецьке та Рівненське) проведення у вісьми областях України наступних щоквартальних аукціонів у електронному вигляді.

ФАКТИ.

Аграрна біржа під час проведення щоквартального аукціону з продажу необробленої деревини у Київській області 09 та 10 березня 2017 року перетворила аукціон на «закриті торги» із застосуванням несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи – торгової площадки біржі за адресою http://etp.agrex.gov.ua/  та спотворенням результатів торгів на користь певних його учасників.

Визнавши факт порушень під час торгів (несанкціоноване втручання у електронну систему), яке призвело до порушення прав більшості покупців, Аграрною біржею перекладено відповідальність за незабезпечення належної організації аукціону на «невстановлених третіх осіб» (згідно оголошення розміщеного на сайті Аграрної біржі за 09.03.2017 року та 14.03.2017 року).

  В даних діях Аграрної біржі щодо умисного спотворення результатів торгів на користь інших учасників вбачаються ознаки порушення конкуренційного законодавства, а в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи – торгової площадки – складу кримінального правопорушення (ч.2 ст. 361, ч.1 ст. 362, ч.1 ст. 364-1 КК України).

Окрім іншого, як з’ясувалось пізніше, Аграрна біржа за Законом не мала права на проведення торговельно – біржової діяльності та не вправі була здійснювати організацію та проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини.

ЗАКОНОДАВСТВО.

Порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів регулюється Наказом Державного комітету Лісового господарства України №42 від 19.02.2007р. «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» (надалі – Наказ №42).

 Означеним Наказом №42 затверджено Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини (надалі – Положення).

Згідно пункту 1.2. Положення, реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.

 Згідно пункту 1.3 Положення, Аукціони з продажу необробленої деревини проводяться 1 раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну
біржу»!
та Господарського кодексу України!

Згідно частини 3 статті 279 ГК України, засновниками товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

Згідно частини 2 статті 5 Закону України «Про товарну біржу», Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебувають на державному бюджеті.

 Засновником Аграрної біржі є орган державної влади – Кабінет Міністрів України, що підтверджується пунктом 30 Статуту Аграрної біржі, затвердженого Постановою КМУ №1285 від 26.12.2005р., прийнятою на виконання статті 17 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Крім того, згідно пункту 13 Статуту Аграрної біржі, метою і предметом діяльності біржі є підвищення рівня продовольчої безпеки країни, надання біржових послуг суб’єктам господарювання з укладення біржових договорів (контрактів) щодо сільськогосподарської продукції, продажу товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також з проведення та/або організації розрахунково-клірингової діяльності.

Всупереч означеному Аграрною біржею проведено торговельно-біржові операції у сфері організації та проведення аукціонних торгів необробленою деревиною.

 Згідно п.3.1 Положення, організатор аукціону (біржа) організовує та  проводить аукціони відповідно до чинного законодавства та правил біржової торгівлі (зокрема біржа: визначає місце, дату і час проведення аукціону відповідно до поданих пропозицій,  оприлюднює у засобах масової інформації повідомлення відповідно до пункту 2.8 цього Положення; реєструє учасників аукціону в день його проведення і видає покупцям аукціонні картки з номером).

 Згідно частини 3 статті 281 ГК України – біржовими торгами є торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участі членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.

Всупереч Закону – Аграрна біржа проводить аукціони з продажу необробленої деревини поза торгівельних залів біржі за допомогою електронних засобів зв’язку за адресою http://etp.agrex.gov.ua/ за допомогою самовільно розробленого не сертифікованого програмного забезпечення.

 Відповідно до частини 2 статті 203 ЦК України – Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

 Згідно частини 3 статті 92 ЦК УкраїниОрган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов’язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

В даному випадку, Комітет Аграрної біржі з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини не мав права організовувати та проводити аукціон з продажу необробленої деревини апріорі.

 Отже, дотримання нормативно встановлених правил призначення та проведення щоквартальних аукціонів з продажу необробленої деревини є обов’язковою умовою правомірності правочину.

Крім того всі податки та збори будуть направлені по місцю реєстрації біржі, а не в місцеві бюджети.

Враховуючи вищевказане Деревообробники України висловлюють своє обурення щодо проведення наступних щоквартальних аукціонів у електронному вигляді за допомогою самовільно розробленого не сертифікованого програмного забезпечення.

 У зв’язку з тим, що до наступних щоквартальних аукціонів залишилось менше місяця, ПРОСИМО Вас персонально втрутитися у дану ситуації, в т.ч. зобов’язати державні підприємства лісового господарства дотримуватися Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини (затвердженого Наказом Державного комітету Лісового господарства України №42 від 19.02.2007р.) щодо реалізації необробленої деревини виключно в торгівельних залах через товарні біржі розташовані в обласних центрах.  

Надаємо повний текст звернення щодо недопущення проведення квартальних аукціонів з продажу необробленої деревини в електронній формі. СКАЧАТИ

Back to Top